Senteret sitt bannerbilde

Når kan barnet i bhg?

Når kan barnet i skole / bhg ?

Feber : når barnet er feberfi.

Diare med eller uten brekninger : 48 t etter siste symptom.

Kraftig øyekatarr: når pussdannelsen er avtatt.

Forkjølelse: når allmentilstanden tilsier det.

Influensalignende symptomer: når allmentilstanden tilsier det.

Hoste og luftveisinfeksjon: når allmentilstanden tilsier det.

Ørebetennelse: når allmentilstanden tilsier det.

Brennkopper: når sårene er under kontroll.

Hodelus: når lusekur er påbegynt.

Kikhoste: 5 dager etter igangsatt behandling.

EHEC-infeksjon: når det foreligger 5 negative kontrollprøver.

Kusma: 9 dager etter hevelse inntrer.

Røde hunder: minimum 5 dager etter utbrudd av utslett.

Mark (barnemark) / spolmark: etter kur er igangsatt.

Ringorm: dagen etter behandling er igangsatt.

Skabb: dagen etter behandling er igangsatt.

Meningkokksykdom: når sykdommen er over.

Meslinger: tidligst 4 dager etter opptreden av utslett.

Norovirus: 48 timer etter siste diare/oppkast.

Vannkopper: barnet kan vende tilbake til skole / bhg når utslettet har begynt å tørke inn.