Senteret sitt bannerbilde

Rutiner

Timer:

Har du time hos lege, gynekolog eller laboratoriet trenger du ikke melde fra. Da kan du sette deg ned uten for aktuelt kontor å vente.

Urinprøver:

Skal alltid leveres i urinprøveglass fra apoteket.
Skal alltid merkes med navn + fødselsdato.
Dersom det er morgenurin og prøven ikke blir levert med en gang, skal den oppbevares kjølig.

Valg av prøvebeholder, prøvetaking og oppbevaring påvirker prøvesvaret. Hvis analysering ikke kan utføres innen 1–2 timer, må urinen oppbevares i kjøleskap.
Ved samleurin skal urinen oppbevares i kjøleskap hele oppsamlingsperioden.

Midtstrømsurin: Urinoppsamlingen starter noen sekunder etter at vannlatingen er begynt og avsluttes før blæren er tømt (beholderen føres inn i urinstrømmen under kontinuerlig vannlating).

Første morgenurin: Urinprøve tas om morgenen og før fysisk aktivitet. Urinen bør ha stått i blæren minst 4 timer.

Andre morgenurin: Urinprøve tas 2–4 timer etter første morgenurin.

Tilfeldig urin (spoturin): Urinprøve tas på tilfeldig tidspunkt i løpet av døgnet.

Samleurin: Ved forsendelse se informasjon fra samarbeidende laboratorium om ønsket volum og eventuell tilsetning av syre. Oppgi samletid og diurese (mengde) der det er nødvendig.

Med samleurin menes natturin eller døgnurin.