Vi vil nå ta i bruk en ny og trygg måte å formidle prøvesvar og annen informasjon fra din lege på. Denne måten er rask, trygg og miljøbesparende. Når du får brev/informasjon fra din fastlege vil du motta en sms med link, her må du logge inn med BankID. Du kan også logge inn på www.pasientpost.no for å se din personlige innboks (her også innlogging med BankID). For ytterligere spørsmål, ta kontakt med oss.

 

Om PasientPost

Du slipper å oppbevare helseinformasjon sammen med andre dokumenter fra det offentlige, banker, faktura, forsikringselskaper eller fra bedrifter som sender deg digital post eller reklame. Uten at det koster deg noe kan du benytte deg av PasientPost og motta digital post med sensitiv informasjon på en sikker måte fra ditt legekontor.

Alltid tilgjengelig

Du kan enkelt og åpne din PasientPost både fra mobil, nettbrett og PC. Slik har du alltid din helseinformasjon lett tilgengelig uansett hvor du er. Tilbyr ditt legesenter HelseRespons blir det enda enklere; HelseRespons er et markedsledende pasientdialogsystem i Norge og PasientPost digital postkasse er selvsagt integrert i HelseRespons.

Hvem kan bruke PasientPost?

Alle innbyggere over 15 år som har et norsk fødselsnummer kan bruke PasientPost. Selv om du flytter eller bytter postadresse vil du alltid ha tilgang til PasientPost, da det kun trengs fødselsnummer for å få tilgang.

Trygt og sikkert

Alle meldingsutveksling og lagring er kryptert i henhold til gjeldende lovverk og normer for med maksimal sikkerhet. Innlogging skjer med sikkerhetsnivå 4 (BankID) for mottak og lagring av sensitiv informasjon.